Massachusetts Safe Routes to School Parent Survey

Bạn có muốn giúp tạo ra các tuyến đường an toàn để học cho học sinh trong cộng đồng của bạn ?

Khảo sát mất ít hơn 3 phút và sẽ giúp kế hoạch trường để lựa chọn vận chuyển hơn . Tất cả các câu trả lời là tự nguyện và bảo mật.

No Active Surveys

Thêm thông tin về cuộc điều tra ...

Các tuyến đường an toàn để học Massachusetts ( SRTS ) đối tác chương trình với các trường học trên toàn bang để giúp giảm tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không khí gần trường học trong khi tăng các hoạt động y tế, an toàn , và thể chất của học sinh. Đánh giá xu hướng của học sinh và gia đình đi du lịch đến và đi từ trường học là một thành phần quan trọng để xây dựng một tuyến đường an toàn thành công với chương trình học . Câu trả lời phụ huynh để khảo sát này cung cấp thông tin có giá trị và giúp xác định như thế nào chúng ta có thể cải thiện môi trường xung quanh trường , đầu tư mục tiêu, theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu và cuối cùng là phát triển các chương trình địa phương có lợi cho sinh viên , phụ huynh và cộng đồng của chúng tôi .

Westminster walkto